Alegeri FRAS 2015

Pe ordinea de zi a sedintei Comisiei Electorale a fost înscrisă validarea, respectiv invalidarea echipelor propuse de candidatii la Presedintia FRAS pentru Adunarea Generală de Alegeri programată la data de 07.02.2015, ora 11, propuneri formulate în conformitate cu prevederile art. 24 alin.2 litera c) din Statutul FRAS precum și prelungirea termenului limită până la care membrii FRAS pot transmite secretariatului FRAS datele de identificare ale persoanei în drept să-i reprezinte în Adunarea Generală, conform prevederilor Statutului FRAS, astfel încât să se poată stabili lista membrilor cu drept de vot și a reprezentanților acestora, cu 48 de ore înainte de data stabilită pentru alegeri.

În conformitate cu prevederile art. 24 alin.2 litera c) din Statutul FRAS candidații la funcția de președinte al federației au posibilitatea să se prezinte la alegeri într-o echipă desemnată din rândul candidaților validați de Comisia Electorală. Opțiunea poate fi făcută cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită pentru alegeri, respectiv data de 07.02.2015. Prin urmare data limită pentru depunerea acestor opțiuni, însoțită de tabelul cu semnăturile tuturor membrilor echipei a fost data de 02.02.2015.

Comisia Electorală este legal constituită, în conformitate cu dispoziţiile Statutului FRAS.

La ora 18 Comisia Electorală a centralizat opțiunile pentru candidatura în echipă primite pe adresa FRAS prin email sau depuse personal la sediul federației și a început analiza acestora.

Astfel Comisia Electorală constată că au fost înregistrate, în ordinea primirii acestora două opțiuni de candidatură în echipă transmise de candidații la funcția de Președinte al FRAS, respectiv, în ordinea primirii, dl. Emanuel Decebal Ilina, opțiune transmisă prin email și înregistrată la FRAS sub nr. 81/02.02.2015 și dl Ovidiu Mazilu, opțiune depusă personal și înregistrată la FRAS sub nr. 82/02.02.2015

Astfel, cei doi candidați care și-au manifestat intenția de a candida în echipă, au propus, având atașat tabelul de semnături al membrilor echipei, după cum urmează:

a). Echipa propusă de domnul Decebal Emanuel Ilina, este formată din următorii membri:

– Decebal Emanuel Ilina – Președinte

– Bela Stoica – Vicepreședinte

– Silviu Bulugioiu – Vicepreședinte

– Catalin Cedric Ghigea – membru în Consiliul Federal

– Adrian Vasile Fodor – membru în Consiliul Federal

– Sebastian Itu – membru în Consiliul Federal

– Cristian Togănel – membru în Consiliul Federal

– Dorin Toma – membru în Consiliul Federal

b). Echipa propusă de domnul Ovidiu Mazilu, este formată din următorii membri:

– Ovidiu Mazilu – Președinte

– Ștefan Vasile – Vicepreședinte

– Bogdan Militaru – Vicepreședinte

– Eva Mihaela Beldie – membru în Consiliul Federal

– Radu Dumitriu – membru în Consiliul Federal

– George Grigorescu – membru în Consiliul Federal

– Lucian Răduț– membru în Consiliul Federal

– Gabriel Rasty Petzalis – membru în Consiliul Federal

Analizănd propunerile primite pentru candidatura în echipă, termenul stabilit pentru depunerea acestora, Comisia Electorală hotărăște următoarele:

1. Validează candidaturile în echipă, astfel cum acestea au fost propuse de domnii Decebal Emanuel Ilina și Ovidiu Mazilu, în componența mai sus arătată, constatând că acestea îndeplinesc cerințele impuse de art. 24 alin.2 litera c) din Statutul FRAS.

2. Pune în vedere membrilor FRAS că data limită pentru transmiterea datelor de identificare ale persoanei în drept să-i reprezinte în Adunarea Generală este data de 05 februarie 2015, ora 11. Neîndeplinirea acestei obligații în termenul anterior menționat atrage decăderea membrului FRAS din dreptul de a participa la Adunarea Generală din data de 07 februarie 2015.

În data de 05 februarie 2015, ora 11 listele cu membrii FRAS și cu reprezentanții acestora în Adunarea Generală din data de 07.02.2015 se vor închide, conform prevederilor art. 22 alin. 1 lit. b) din Statut, având în vedere extrasul de cont al FRAS și persoanele desemnate de membrii FRAS ca și reprezentanți în Adunarea Generală.

Prezentul proces a fost încheiat, azi 03.02.2015 în 3 exemplare originale.

 

Irina Iteanu________________

Daniel Cornea_______________

Florin Calangea________________

Lucian Girbaciu_____________

Florian Aron________________