Adunarea Generala

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE AUTOMOBILISM SPORTIV

Consiliul Federal

 

HOTĂRÂREA nr. 3/05.02.2015

 

Întrunit în şedinţa din 05 februarie 2015, Consiliul Federal al Federaţiei Române de Automobilism Sportiv a constatat ca până azi 05 februarie, ora 11:00, din datele primite pe adresa oficială de mail a FRAS și din extrasele bancare a rezultat că doar 73 cluburi sportive din totalul de 112 au drept de vot în cadrul Adunării Generale și astfel nu se poate intruni cvorumul de 2/3 (art. 22.1 lit.C din Statut) adică de 75 de cluburi sportive cu drept de vot. Din cele 73 de cluburi sportive care aveau drept de reprezentare doar 59 și-au mandatat reprezentanți în Adunarea Generală de Alegeri.

Consiliu Federal a hotărât anularea Adunării Generale de Alegeri din data de 7 februarie, în conformitate cu art. 22 aliniatul 1 litera „d” din Statutul FRAS.

Totodata a hotărât reprogramarea Adunării Generale în data de 21 februarie a.c., în Bucuresti, la sediul MTS din str. Vasile Conta, nr.16, sector 2, în conformitate cu Statutul FRAS.

Afiliaza provizoriu CS Sibiu Racing Team.

 

Ovidiu Mazilu                         – presedinte

Stefan Vasile                           – vicepresedinte

Emanuel Ilina                          – vicepresedinte

Radu Dumitriu                         – membru

Rasty Petzalis                         – membru

Victor Dragan                          – secretar general